คะแนน – แจ่มใส สุภา มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คะแนน – แจ่มใส สุภา มอบเงินบริจาค จำนวน 2 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ ณ ณ ห้อง Hybrid OR ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์ รพ.สวนดอก

ร่วมแสดงความคิดเห็น