รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน อนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่

เชียงใหม่ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน อนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 5 ม.ค.61 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณวัดสารภี ต.สารภี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ. พร้อมด้วยประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจ กรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้มีการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการต้นไม้รุกข ชาติ มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ ทำการคัดเลือกต้นไม้ใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เพื่อเข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ซึ่ง จ.เชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้นไม้ใหญ่จำนวน 4 ต้น จาก 65 ต้นทั่วประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มต้นยางนารักษ์สิ่งแวดล้อม ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ต้นจามจุรียักษ์ สโมสรยิมคานาเชียงใหม่ ต้นยางนาร่มมงคล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และต้นมะจําโรง อ.สันป่าตอง
โดยในวันนี้ได้มีการทำพิธี เปิดผ้าแพรคลุมป้ายประวัติของต้นไม้ดังกล่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักแก่เด็กเยาวชนและประชาชน ตลอดจนถึงนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น ที่มีมาในอดีตกับปัจจุบัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ เดินทางมาท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ เพิ่มมากขึ้น

ทางด้าน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ต้นไม้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และเป็นมรดกล้ำค่าของชาติ ที่ก่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตและธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่จำนวนไม่น้อย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ภูมิหลังที่มีตำนานเรื่องเล่า และความเชื่อ ที่มีความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะต้นยางนา ที่มีเอกลักษณ์ความโดดเด่น อยู่สองฟากฝั่งของถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงให้ความสำคัญ และมีกระแสพระราชดำริแก่ ผวจ.เชียง ใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.50 ว่า “ฝาก ผวจ.เชียงใหม่ อย่าให้ใครตัดต้นยางที่ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เพราะไม่มีที่ไหนอีกแล้ว ซึ่งประจวบเหมาะกับการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มีการจัดทำโครงการ วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี
ดังนั้นจึงได้มีการคัดเลือกกลุ่มต้นยางนา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดตัวต้นไม้กลุ่มต้นยางนา ที่มีความ สำคัญทางประวัติศาสตร์คู่กับชุมชน ทำให้คนรู้จักรักษาคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้อยู่และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ เพื่อมาสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติและศึกษาประ วัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เป็นการผลักดันให้เห็นต้นไม้ที่ทรงคุณค่าของชาติ ได้รับความนิยมและสามารถต่อยอดให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น