รแถลงข่าว การจัดการแข่งขัน ฟุตซอล ม.ธนบุรี -เทคโนโลยีหมู่บ้านครูคัพ

นายคงณัฐ แย้มชุติ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดการแข่งขัน ฟุตซอล ม.ธนบุรี -เทคโนโลยีหมู่บ้านครูคัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 โดยมี ดร.พันธุ์นิภา แย้มชุติ ผจก. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยธนบุรี ลำพูน เมื่อวันที่ 5 ม.ค.61

ร่วมแสดงความคิดเห็น