พระปลัดจรัญ จารุวัณโณ(พรหมปัญโญ) วัดเชียงมั่น มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพย่บาลสวนดอก

พระปลัดจรัญ จารุวัณโณ(พรหมปัญโญ) วัดเชียงมั่น มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพย่บาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธจำนวน 100,000 บาทโดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รับมอบ ณ ตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น