เร่งขยายสนามบิน 6 แห่ง พร้อมรองรับความแออัด

บมจ. ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท.เร่งแผนการขยายท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งรองรับความแออัด โดยตามแผน 10 ปี ลงทุน 2.2 แสนล้านบาทรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 184 ล้านคน ล่าสุด ปี 60 มีผู้ใช้บริการแล้ว 130 ล้านคน
​นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ​ทอท.มีแผนขยายท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ,ดอนเมือง,ภูเก็ต,เชียงใหม่ ,หาดใหญ่ และ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในระยะ 10 ปี (2559-2568 ) โดยจะเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 83.5 ล้านคนต่อปีเป็น 184 ล้านคนต่อปีในปีงบประมาณ 2568 คาดว่าใช้งบประมาณลงทุนรวม2.2 แสนล้านบาท ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2561 หลังการปรับปรุงท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ และเมื่อรวมกับการปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมือง ในปี 2559 พบว่า ทอท.ได้ขยายศักยภาพการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 42.5 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2560 มีปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. เป็นจำนวน 133 ล้านคน

ปัจจุบัน ทอท.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

“นอกจากพัฒนาท่าอากาศยานแล้ว ทอท. ได้ร่วมทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การบริหารท่าอากาศยาน กับ ก.คมนาคม นำไปสู่การพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งทางอากาศของประเทศ จัดการด้านอุปสงค์และอุปทานที่ทำเป็นกลุ่ม (Cluster)เ เหมาะสมกับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง เพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้การตลาดของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม Cluster เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดการแข่งขันกันเอง เป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม”นายนิตินัยกล่าว

ทั้งนี้ ทอท. ออกมาชี้แจงหลังจากสื่อ ต่างประเทศ “บลูมเบิร์ก” รายงานข่าวว่า ทอท.หรือ AOT เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในหุ้นกลุ่มท่าอากาศยาน มีมูลค่า 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75 จากการอ้างอิงข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สูงสุดในรอบ 13 ปี เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เป็นจำนวนมาก และได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสนามบินแออัดอาจจะกระทบต่อกิจการในอนาคต เห็นควรขยายผล เพื่อสะท้อนถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองไทยมากขึ้น-สำนักข่าวไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น