กัมพล – นิภาพร นิสิตสุขเจริญ มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รับมอบเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 150,000 บาทจาก กัมพล – นิภาพร นิสิตสุขเจริญ ซึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น