วว. ให้บริการโรงรมลำไย ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฟรี!

วว. ให้บริการโรงรมลำไย ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฟรี!
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของขวัญปีใหม่ 61 ให้บริการโรงรมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฟรี!  เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.61 หวังลดต้นทุนการผลิต  เสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ  สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนเศรษฐกิจประเทศ
ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 61 โดยนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ วว. จัดแคมเปญมอบของขวัญปีใหม่ ด้วยการให้บริการโรงรมลำไย ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จ.ลำพูน ฟรี! เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้ง แต่เดือน ม.ค.-มี.ค.61 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ควบคุมตลอดกระบวนการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย อันจะนำไปสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศต่อไป
ทั้งนี้ โรงรมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตั้งอยู่ภายใน ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมการยืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก  ในบริเวณ อบต.เหล่ายาว ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง มีกำลังการผลิต 100 ตัน/วัน (9,000 ตัน/ปี) มีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อลำไยได้ ช่วยลดการใช้กำมะถัน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ช่วยยืดอายุการเก็บลำไยหลังการเก็บเกี่ยว ให้สามารถเก็บได้นานขึ้น 30-45 วัน  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถการส่งออกลำไย ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

ขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   ได้ที่  โทร. 086 202 5196 (ดร.สรวิชฯ) หรือที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 www.tistr.or.th  E-mail : [email protected]

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น