เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานด้านกิจการความมั่นคงภายใน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ห้องแกรนด์วิว 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น