โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เข้ามอบของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่ นาวาอากาศเอกสุนทร ผ่องอำไพ

อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด นำทีมงานฝ่ายขาย และประชาสัมพันธ์ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เข้ามอบของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่ นาวาอากาศเอกสุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 ณ กองบังคับการ กองบิน 41 ตามประเพณีดีงาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น