เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตกุศล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกที่ขาดแคลน

เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกจิตอาสาทีมวันอังคาร ออกรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตกุศล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกที่ขาดแคลน โดยมีผู้มาบริจาคจำนวน 106 ราย พร้อมมอบเข็มและใบประกาศให้แก่ มาลัยพร ชนิดเอก ชาว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ที่บริจาคครบ 7 ครั้ง ที่ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น