ทีมเรือพาย สพล.เชียงใหม่ ปักหลักฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

ทีมเรือพาย สพล.เชียงใหม่ ปักหลักฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะไปร่วมในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 โดยมี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น