วันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธาน ฉลอง ครบรอบปีที่ 13 ปี วันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 จัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น