ประธานมูลนิธิชมรมพ่อบ้านแม่บ้านเชียงใหม่-ลำพูน จัดอวยพรคล้ายวันเกิดสมาชิก

ปิยะพันธ์ ไชยทา ประธานมูลนิธิชมรมพ่อบ้านแม่บ้านเชียงใหม่-ลำพูน จัดอวยพรคล้ายวันเกิดสมาชิกที่เกิด
เดือนมกราคม ในการประชุม-เลี้ยงสังสรรค์ ครั้งที่ 1 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับจัดทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ยากไร้ ในปี 2561 และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่-จ.ลำพูน ที่ภัตตาคารซั่งไห่หลง หน้า รร.อุษาแฟมิลี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น