จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร START UP COMPLEX
นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันที่ 19 มกราคม 2561ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาค ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร START UP COMPLEX หัวข้อ“การสัมมนาสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดไฮเอนด์”ณ ศูนย์ ASEAN Design & Business Center ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สาขาถนนสิงหราช มีผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมกิจกรรม รวม 24 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยโรจน์ ศรีเดชะรินทร์กุล Managing Director International Brand Retail ,นางสาวณฐมน ตัณฑ์เกยูร Assistant Vice President ,นางอำพร ภูธรรม Department Manager จากบริษัท
สยามพิวรรธน์ จำกัดECOTOPIA Siam Discovery ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในภาคเช้า
ได้แนะนำ ECOTOPIA และแจ้งนโยบายการคัดเลือกสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายภายใน ECOTOPIA และ MODERN TRADE และภาคบ่ายได้เสนอ แนวทางการเตรียมตัวของผู้ประกอบการเพื่อนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ ออกสู่ตลาดระดับประเทศและนานาชาติพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการสร้างความพร้อมในแต่ละด้านของผลิตภัณฑ์
โดยผลการจัดกิจกรรม ได้มีการเจรจาธุรกิจและคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปจำหน่าย ECOTOPIA Siam Discovery นอกจากนี้ทางบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ยังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าที่จัดแสดงในพื้นที่ของศูนย์ ASEAN Design & Business Center จำนวน 18 บริษัท อาทิเช่น บจ.กุ๊บไต ผลิตและจำหน่ายถั่วแข่คั่ว ,บจ.ไทไท
แบรนด์ ผลิตและจำหน่ายขนมจากงา,บจ.จุลณัฐ ผลิตและจำหน่ายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ , บจ.เมตาฟาร์ม ผลิตและจำหน่ายแซมพู
จากสมุนไพรพื้นบ้านส้มป่อย , บจ.ซิตาออร์แกนิคฟู้ดผลิตและจำหน่ายชุดเครื่องแกงเขียวหวานออแกนิค , บจ.นอร์ทเทิร์นกรีน
โปรดักส์ ผลิตและจำหน่ายชุดเครื่องแกงสำเร็จรูป , บจ.กัญญ์เฮิร์บ ผลิตและจำหน่ายน้ำผึ้งสมุนไพร , Small Moon Studio ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าจากใยกัญชง ซึ่งจะได้มีการประสานการเจรจาเชิงธุรกิจในลำดับต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น