นิศา คุณารักษ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิศา คุณารักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะรับมอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น