พาผู้นำเข้าจากแดนเสือเหลือง เจรจาค้าผู้ส่งออกลำไยในพื้นที่

พาณิชย์เชียงใหม่ พาผู้นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมสวนลำไยและเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกลำไยในพื้นที่ สนใจนำสินค้าส่งไปยังประเทศที่สาม อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศ UAE

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด พาผู้นำเข้าจากประเทศมาเลเซียเยี่ยมชมสวนลำไยและเจรจาการค้า กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกลำไยในพื้นที่ ณ (1)กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไยแปลงใหญ่บ้านร่องขุด อ.สันป่าตอง

(2) บริษัทเบสท์ฟูดท์ จำกัด และ(3) บริษัทอินเตอร์เฟช จำกัด อำเภอจอมทอง โดยผู้นำเข้ามีความสนใจสั่งซื้อลำไยเพื่อส่งออกไปยังประเทศอินเดีย โดย สนง. มีข้อสังเกตุ คือ (1)ผู้ประกอบการมีปัญหาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และไม่นิยมสื่อสารผ่าน E-mail (2) ผู้นำเข้าจากมาเลเซีย ต้องการเจรจากับผู้ส่งออกลำไยครบวงจรที่สามารถดูแลด้านคุณภาพสินค้า ใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูแลด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านโลจิสติส เนื่องจากสนใจนำสินค้าส่งไปยังประเทศที่สาม อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศ UAE เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น