ศูนย์ฝึกแบดฯ ชม. มอบทุนนักกีฬา ผลงานตลอดปี จำนวน 10 ทุน บ.วีบียอนด์ ช่วย

มอบทุน….. นายเกรียงศักดิ์ กิติธรากุล ประธาน ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับ นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่มีผลงานยอดเบี่ยม ตลอดทั้งปี จำนวน 10ทุน โดยมี นายวรเดช รุกขพันธ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ตลอดทั้งปี

ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ จัดงานฉลองปีใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับ นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่มีผลงานยอดเบี่ยม ตลอดทั้งปี จำนวน 10ทุน โดยมี นายวรเดช รุกขพันธ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ตลอดทั้งปี

นายเกรียงศักดิ์ กิติธรากุล ประธานศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ เผยว่า ทุกปีทาง ศูนย์ฝึกแบดฯ ได้จัดงานฉลองปีใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับ นักกีฬาแบดมินตันของศูนย์ฝึกฯ ที่มีผลงานตลอดปี 60 ที่ผ่านมา ในปีนี้ก็ได้มอบจำนวน 10 ทุน ทั้งนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิง ที่ได้รับทุนการศึกษา รวมเป็นเงิน 106,000 บาท โดยจัดที่โรงแรมพูนเพชร เชียงใหม่

สำหรับในปีนี้ทาง นาย วรเดช รุกขพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาของศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทวีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณในการมอบให้กับนักกีฬาทั้ง 10 ทุน นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนนักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขัน อย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนค่าสมัคร ค่าเดินทาง ค่าที่พักตลอดทั้งปี

สำหรับนักกีฬาที่ได้รับทุน ประกอบด้วย นายนนทกร เวียงสิมมา ทุน 30,000 บาท ต่อปี ธฤตธรรม บุญมา 30,000 บาทต่อปี ธรรฑสร อ่อนละม่อน 15,000 บาทต่อปี กฤษฎา รุ่งแสง 5,000 บาท ต่อปี บัญญวัต บัวบุตร 5,000 บาทต่อปี เลิศพรรษ์ เจียระสินธุ์กุล 5,000 บาทต่อปี ภูรินทร์ พิศาลวารี 5,000 บาท ต่อปี กัณรัศ ขันทราษฎร์ 3,00 บาทต่อปี ภฆัมพร พึ่งหล้า 3,000 บาทต่อปี และ ดช.ธฤตธรรม บุญมา 5,000 มีผลงานนักกีฬายอดเยี่ยมตลอดปี 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น