อธิการบดี ม.นอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เข้าคารวะและกล่าวคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่แด่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น

ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเข้าคารวะและกล่าวคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่แด่ คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น