จำรัส – วิภาวี คว้าOver All วิ่งสุขภาพเชียงใหม่คริสฯ

มอบถ้วยรางวัล…..ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล Over All ให้กับผู้ชนะชาย – หญิงในการ เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ เชียงใหม่คริสเตียน มินิมาราธอน ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

จำรัส – วิภาวี คว้าถ้วยรางวัล Over All ชาย – หญิงในการ เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ เชียงใหม่คริสเตียน มินิมาราธอน ครั้งที่ 29

จากการที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดการ เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ เชียงใหม่คริสเตียน มินิมาราธอน ครั้งที่ 29 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาที่บริเวณลานหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนและได้รับเกียรติจาก ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่เป็นประธานในการปล่อยตัวนักวิ่งและร่วมมอบถ้วยรางวัลให้ผู้ชนะโดยมีนางอรนาถ ฟูญาติ ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการนำคณะผู้บริหารกล่าวรายงานซึ่งสรุปผลการผู้ชนะในแต่ละรุ่นอายุมีดังนี้

ประเภท Over All ชายชนะเลิศได้แก่ นายจำรัส ลาวนันท์ (บ้านถั่งเช่าเชียงใหม่) ทำเวลา 31.22 นาทีและหญิงได้แก่ นางสาววิภาวี ประทุมสุวรรณ (หมูวิ่งไกลหางดง)ทำเวลา 36.29 นาที

รุ่นอายุไม่เกิน15 ปีชายได้แก่เด็กชายเงิน ลุงติ๊(Running ศิษย์ครูเบน)ทำเวลา 41.10 นาทีและหญิงได้แก่ เด็กหญิงคำ ลุงติ๊(Running ศิษย์ครูเบน)ทำเวลา 55.29 นาที

รุ่นอายุ16 – 19 ปีชายได้แก่นายณฐชนนท์ ธรรมจันตา(โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่)ทำเวลา 34.25 นาทีและหญิงได้แก่นางสาวชณาธิป เตรียมวิศิษฏ์ ทำเวลา 01.00.07 ชม.

รุ่นอายุ 20 – 29 ปีชายได้แก่ นายอุทัย ใจเทพ(สวนพฤกษ์99 กทม.)ทำเวลา 31.32 นาทีและหญิงได้แก่ นางสาวฐิติพร ถิตย์ประเสริฐ(วังบูรพา / สายอ่อน)ทำเวลา 36.30 นาที

รุ่นอายุ 30 – 39 ปีชายได้แก่ นายพัฒนพิชัย ตฤณวัตรถาวร(อิสระแม่ฮ่องสอน)ทำเวลา 31.46 นาทีและหญิงได้แก่ นางสาวศรัญญา วรรณา(ลุ่มน้ำปิงเชียงใหม่)ทำเวลา 41.07 นาที

รุ่นอายุ 40 – 49 ปีชายได้แก่ นายพูลสวัสดิ์ อริยานนท์(ศูนย์ฝึกกรีฑาเชียงใหม่)ทำเวลา 32.15 นาทีและหญิงได้แก่ นางสาวอัญชลี ชัยนวล(คนชอบวิ่งแมคคอร์มิค)ทำเวลา 39.17 นาที

รุ่นอายุ 50 – 59 ปีชายได้แก่ นายวรรษกร ดองประทุม(แม่ออน) ทำเวลา 34.39 นาที

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปหญิงได้แก่ นางวรนุช ปรัชญานุภาพ(วิ่งช้างเผือก)ทำเวลา 43.14 นาที

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชายได้แก่ นายอุดม ศรีติ๊บ(จอมทองรันนิ่ง)ทำเวลา 36.47 นาที

ประเภทนักเรียน CMC ประถมศึกษาชาย ได้แก่ เด็กชายทรงวุฒิ เมืองมาว ป.5/1 ทำเวลา 41.30 นาทีและหญิงได้แก่ เด็กหญิงกมลพร ไชยปา ป.3/1 ทำเวลา 42.55 นาที

นักเรียน CMC มัธยมศึกษาตอนต้นชายได้แก่ เด็กชายประสพ สินจา ม.2/1ทำเวลา 39.43 นาทีและหญิงได้แก่เด็กหญิงรัตนาวดี สุวรรณโกศล ม.1/1 ทำเวลา 44.23 นาที

นักเรียน CMC มัธยมศึกษาตอนปลายชายได้แก่ นายขจรศักดิ์ จะฮือ ม.6/1ทำเวลา 38.43 นาทีและหญิงได้แก่นางสาวธัญนันท์ เลาชว้าง ม.4/1ทำเวลา 54.19 นาที

ประเภทผู้ปกครองนักเรียน CMC ชาย ได้แก่ นายฐิติวัจน์ สิบสกุลกาญจน์ (ชมรมวิ่งนี้เพื่อเธอ)ทำเวลา 33.29 นาทีและหญิงได้แก่ นางกีรตยา กิตติกวินกร ทำเวลา 43.57 นาที

ร่วมแสดงความคิดเห็น