ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติรับฟัง การบรรยาย เกี่ยวกับการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติรับฟัง การบรรยาย เกี่ยวกับ การสร้างรายได้ระหว่างเรียน ให้กับ นักศึกษา ระดับปวช. 3 ปวส.1 และ ปวส.2 โดย ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัท บีนีท www.BeNeat.co เปิดรับสมัคร ผู้ที่มีเวลาว่าง แต่อยากเพิ่มรายได้ที่เชียงใหม่ ที่สนใจรับงานทำความสะอาดผ่านแอฟพริเคชั่นบนมือถือ ทำงานแบบไม่ใช่ลูกจ้าง ทางบริษัทมีการอบรมภาคทฤษฎี และปฎิบัติก่อนทำงานจริง ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัท เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Ed-tech

ร่วมแสดงความคิดเห็น