วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เซ็นสัญญาความร่วมมือ MOU กับบริษัทนิ่มซี่เส็ง และบริษัทพงศ์โชตนาการยาง

อ.สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พร้อม อ.ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการ เซ็นสัญญาความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กับ บริษัทนิ่มซี่เส็ง และบริษัทพงศ์โชตนาการยาง เพื่อความร่วมมือทางวิชาการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทิพย์กิตติกร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น