เร่งพี.อาร์ ตลาดต้องชม


พาณิชย์ลำพูน ตั้งโต๊ะถกประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของตลาดต้องชมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและทั่วถึง นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐฯ
เมื่อวันที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ระดับจังหวัด รอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
โดยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการฯ จาก ผู้แทนหอการค้าจังหวัดลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน บรรณาธิการสำนักข่าว เอฟซีสปอร์ต นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของตลาดต้องชมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 10 ราย โดยวันนี้คณะกรรมการฯ จะได้พิจาณาคัดเลือกให้เหลือไม่เกิน 5 ราย เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป โดยผลงานการประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป ผู้ชนะเลิศได้จะรับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และประเภทนักเรียน นักศึกษา ชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร นางสุเกวรินทร์ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น