เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สานสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล จัดขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหาร สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ก.พ.61 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล (หนองควาย,แม่เหียะ,สุเทพ,บ้านปง) ผู้นำชุมชน ชมรมกำนัน-ผญบ.จ.เชียงใหม่ ทม.แม่เหียะ ทต.หนองควาย ทต.สุเทพ ทต.บ้านปง และสมาชิกสี่ล้อแดง จัดขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหาร สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ เนื่องในวันครบรอบ 12 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี พล.อ.เจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 ก.พ.เป็นวันครบรอบการเปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยในปีนี้นับเป็นวันครบรอบ 12 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล ผู้นำชุมชนและชมรมกำนัน-ผญบ.จ.เชียงใหม่ ทม.แม่เหียะ ทต.หนองควาย ทต.สุเทพ และสมาชิกสี่ล้อแดง จัดขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหาร สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่มีความผูกพันกันมายาวนานกว่า 12 ปี และเพื่อเป็นการตอบ แทนและระลึกถึงสรรพสัตว์ต่างๆ

ซึ่งในปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีสัตว์จำนวนทั้งสิ้น 140 ชนิด รวม 1,300 ตัว และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มอบปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล จำนวน 99 ถุง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมแก่วิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล และเพื่อนำผลผลิตที่ดีมาสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป และในรอบ 12 ที่ผ่านมาของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีผู้เข้าชมจำนวนกว่า 8,500,000 คน

ทั้งนี้ บรรยากาศในงานขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหาร สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ เนื่องในวันครบรอบ 12 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการจัดขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหารให้กับสัตว์ อาทิ ช้าง 5 เชือก (พังลินดา, พังแป้น, พังเอ๋, พังลำดวน และพังน้ำหวาน) นอกจากนี้ได้จัดงานบุญ และจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในองค์กร และชุม ชน อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น