เปิดกิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน “กาดหมั้ว คัวฮอม ผญ๋าคนหละปูน”

วรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าฯลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน “กาดหมั้ว คัวฮอม ผญ๋าคนหละปูน” ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนจัดขึ้น โดยมี แจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมฯลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ต้อนรับ ที่ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ อ.เมือง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น