เปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade เคลื่อนศก.ท้องถิ่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade งาน MOC Biz Club ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ Modern Trade มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือน เริ่มวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และบริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade ในชื่องาน MOC Biz Club ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ Modern Trade ที่บริเวณลานจอดรถ บริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจาก นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน มาเป็นประธานในพิธีเปิด นายเอกภพ ชุมภูรัตน์ ผู้จัดการ บริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน กล่าวต้อนรับ และ นางสุเกวรินร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียนตัวจิ๋วอยู่ระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนวัดแม่สารป่าแดด มาแสดงตีกลองสะบัดชัยในพิธีเปิดด้วย ภายในงานมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ Modern Trade ซึ่งเป็นเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และชุมชนนำผลผลิตมาจำหน่าย จำนวน 50 ร้านค้า ทั้งประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ในบ้าน ผ้าปูที่นอน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีด อุปกรณ์การเกษตร ต้นไม้ ผลไม้ ขนม อาหารหลากชนิด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งตลาดแห่งนี้จะเปิดดำเนินการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือน เริ่มวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป หวังขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่จะสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศ เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต ช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้ส่งเสริมตลาดชุมชน ภายใต้ “โครงการตลาดประชารัฐ” โดยบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐ เป็นการพัฒนาตลาดใหม่และบริหารจัดการพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม จำนวน 9 ประเภท หนึ่งในนั้นคือ ตลาดประชารัฐ Modern Trade เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ที่ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าดำเนินการในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value-CSV) ให้การสนับสนุนโดยจัดสรรพื้นที่ให้ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และผู้ประกอบการระดับชุมชน มีโอกาสจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า สำหรับจังหวัดลำพูนมีห้างที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้า 2 แห่ง คือ บริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์

ร่วมแสดงความคิดเห็น