จดทะเบียนทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรักโดยมี คู่รักชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวน จำนวน 46 คู่ เข้าร่วมกิจกรรม

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน จดทะเบียนทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรักโดยมี คู่รักชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวน จำนวน 46 คู่ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมให้โอวาทข้อคิดในการครองเรือน ณ สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น