กระทรวง ทส. จัดมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด ล่าสุดพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่ จ.ตาก

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง ทส. เปิดเผยถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในช่วงหน้าแล้งว่า ปัจจุบันได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ อาทิ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะ จ.ตาก ที่ล่าสุดพบ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานแล้วที่ จ.ตาก เบื้องต้นได้ติดตามสถานการณ์โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์กลางสั่งการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้จากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า ในปี 60 มีค่าฝุ่นละอองเกินค่าลดลง จุดความร้อนจากการเผาลดลง โดยจะประสานการทำงานแบ่งพื้นที่การทำงาน ตามความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ ได้แก่ พื้นที่เกษตร ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ การเผาริมทางหลวง โดยมี ผวจ.ควบคุมดูแล ซึ่งปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโล ยีสารสนเทศดาวเทียม มาช่วยบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม จะเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อหยุดการเผาโดยเฉพาะการเผาพืชเชิงเดี่ยวบริเวณที่ลาดชันในพื้นที่ จ.น่าน เชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ในการจัดทำแนวกันไฟและดูแลสถาน การณ์ไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ

ข้อมูลข่าวและที่มาผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น