เตือนภัยและห้ามจำหน่ายสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว โดยเด็ดขาด

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมสั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่เทศกิจ และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงความอันตรายและความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภทหน้าไม้จิ๋ว พร้อมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการ ห้ามนำสินค้ามาจำหน่ายโดยเด็ดขาด “หน้าไม้จิ๋ว” ของเล่นสุดอันตราย เป็นของเล่นเด็กลักษณะเหมือนหน้าไม้ มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือและใช้ไม้จิ้มฟันแทนลูกดอก ในการยิงไปยังเป้าต่างๆ

ซึ่งก่อให้เกิดความอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยกับเด็กได้ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ มักจะนำของเล่นดังกล่าวไปยิงกับต้นไม้ ดอกไม้บริเวณข้างถนน หรือสวนสาธารณะต่างๆ โดยเด็กที่เล่นหน้าไม้จิ๋วจะสามารถเปลี่ยนจากไม้จิ้มฟันเป็นเข็มเย็บผ้าหรือตะปู แทนการใช้ลูกดอกได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหน้าไม้จิ๋วจะมีขนาดเล็กเทียบเท่าประมาณฝ่ามือ แต่สามารถยิงได้แรงพอที่จะทะลุผ่านกระดาษแข็ง แอปเปิ้ล และกระป๋องน้ำอัดลมได้ พร้อมทั้งสามารถยิงได้ไกลกว่า 20 เมตร จังหวัดน่าน จึงขอความร่วมมือมายังผู้ปกครองได้โปรดสอดส่องดูแล มิให้บุตรหลานหาซื้อสินค้าลักษณะนี้มาเล่น เพราะอาจเกิดอันตรายแก่ตัวผู้เล่นและบุคคลรอบข้างได้ ทั้งนี้จังหวัดน่านจะประสานไปยังผู้ประกอบการขอความร่วมมือไม่ให้สนับสนุนจำหน่ายสินค้าอันตรายดังกล่าวแก่เด็กและเยาวชนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มาผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์ แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น