มทร.ล้านนา โชว์ผลงาน “Various of Textile Fashion and Jewelry Designs 2018”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดแสดงนิทรรศการ “Various of Textile Fashion and Jewelry Designs 2018” โดยผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลงานนี้ได้รับแรงบัน ดาลใจ และความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ แฟชั่น เครื่องประดับ รังสรรค์แนวคิดร่วมกันออกมาเป็นผลงานแสดงในรูปแบบ ART GALLERY จำนวนกว่า 50 ผลงาน

สำหรับครั้งนี้นักศึกษา สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานน่าสนใจหลายรูปแบบ อาทิ การออกแบบชุดลำลอง สำหรับสุภาพสตรีจากลวดลายผ้าทอพื้นถิ่น กลุ่มทอผ้าบ้านชั่งแปลง 8 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่, การออกแบบชุดลำลองสตรี จากอัตลักษณ์ลวดลายผ้าทอชนเผ่ากะเหรี่ยง, การออกแบบชุดลำลองสตรีโดยใช้ลวดลายของชนเผ่าอาข่า หมู่บ้าน ห้วยโป่ง ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, คอลเลคชั่นเสื้อผ้า Magical Expression ที่ได้แรงบัลดาลใจมาจากศิลปะเอ็กซ์เพรสชันนิสม์, การออกแบบลวดลายล้านนาเพื่อใช้กับผ้าบาติกร้านสมบูรณ์สิ่งทอ จ.เชียงใหม่, การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอจากแนวคิดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง, การออกแบบผ้าทอไทลื้อจากอัตลักษณ์บ้านลวงเหนือ และอีกหลากหลายผลงานที่น่าชม

พร้อมพบกับนิทรรศการแสดงผลงานในหัวข้อ VARIOUS, เเฟชั่นโชว์จากนางแบบ–นายแบบ, การแสดงโชว์ศิลปะพื้นบ้านล้านนา เเละกิจกรรม WORKSHOP ที่น่าสนใจ ซึ่งผลงานทุกชิ้นได้ผ่านการบูรณาการในรายวิชา จากคณา จารย์ และนักศึกษา ร่วมชมผลงาน ผ่านนิทรรศการและแฟชั่นโชว์จากนักศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ.61 บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น