2 เด็กวิทยาลัยฯ ชนะเลิศประกวดสถาปัตยกรรม “สองเล เสเริน”

น.ส.ปรียาดา รัตนบุรี และนายพุฒิพงศ์ แผ่นทอง 2 นักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโยลีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม “สองเล เสเริน” สถาปนิกทักษิณ’ 61 ณ หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา

สำหรับงาน สถาปนิกทักษิณ’ 61 “สองเล เสเริน” จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระ บรมราชูปถัมภ์ ในการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. กำหนดโจทย์ให้นักศึกษาออกแบบอาคารนิทรรศ การและศาลาริมน้ำภายใต้งบประมาณ 1 ล้านบาท ในสถานที่จริง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนครนอก ติดกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์ของ จ.สงขลา โดยการออกแบบของ 2 นักศึกษา เป็นการออกแบบเชิงอนุ รักษ์เข้ากับประวัติศาสตร์อันยาวนาน และกลมกลืนกับธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งผลงานของ น.ส.ปรียาดา รัตนบุรีและนายพุฒิพงศ์ แผ่นทอง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาทมาครอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น