วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp โดยให้ทาง เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ

นางอรัญญา กิมภิระ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการใช้ภาษาอังกฤษจึงประสานให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ให้กับนักศึกษา วิทยา การอาชีพจอมทอง ชั้น ปวช. และปวส. รวม 268 คน เมื่อวันที่ 17 ก.พ.61 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และการทำงานกับองค์กรต่างชาติ

การจัดค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ นำทีมโดย อ.ดร.สุดเขต สกุลทอง ผช.อธิการบดี ม.แม่โจ้ และนายวรินทร นนทะธรรม ผจก.ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ พร้อมทั้งวิทยากรชาวต่างชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการจัดค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีบริการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมค่ายอื่นๆ อาทิ เช่น ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ ค่ายติวสอบสำหรับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ-เอกชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น