จากสื่อสิ่งพิมพ์ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล “เชียงใหม่นิวส์ 4.0”

เชียงใหม่นิวส์ประกาศยุติสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการ พร้อมชูรูปแบบการนำเสนอข่าวในโลกดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ จากกรณีที่สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นชื่อดังฉบับยักษ์ใหญ่ ของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์รายวัน ที่มี นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว เป็นผู้อำนวยการ ดำเนินการมา 27 ปี จนกระทั่งถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ต้องยุติการพิมพ์ลง ซึ่งส่งผลให้แฟนๆ และชาวเชียงใหม่ สอบถามเข้ามาถึงกระแสดังกล่าว ว่าเป็นมาอย่างไร
นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องทำให้รูปแบบการนำเสนอของสื่อเปลี่ยนไป หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องนี้ และเล็งเห็นว่าการเพิ่มสื่อออนไลน์ ในการนำเสนอจะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ในโลกโชเชียลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่า 27 ปี ที่ผ่านมา เราได้ทุ่มเทให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ จนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบันนี้
ทุกวันนี้ ผมเองเชื่อว่า การรับข้อมูลข่าวสารของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ จะรับข้อมมูลทางสมาทโฟน ทางมือถือ มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็รวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน เราจึงต้องมีการปรับตัวให้ทัน และนับจากนี้ไปทีมงาน เชียงใหม่นิวส์ จะพัฒนาในด้านดิจิทัลอย่างเต็มที่ พร้อมจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในวันนี้ถือเอาฤกษ์ วันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันนักข่าวแห่งประเทศไทย ยุติสื่อสิ่งพิมพ์ลง
 และจะเอาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นสื่อเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ เต็มตัว  ท้ายนี้ ตลอด 27 ปีที่ผ่านมา ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนด้านโฆษณา ผู้จัดจำหน่ายผู้อ่านทุก ๆ ท่าน ที่ได้ติดตามการนำเสนอข่าวในรูปแบบสิ่งพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมาถึง 27 ปี  และนับจากนี้ไป ขอได้โปรดติดตาม การนำเสนอข่าวในรูปแบบใหม่ ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาร์แกรม รวมทั้งทวิสเตอร์ และอีกหลากหลายรูปแบบซึ่งจะยิ่งใหญ่ก้าวล้ำทันสมัยกว่าเดิมแน่นอน
นายสราวุฒิ กล่าวสำหรับประวัติการก่อตั้งหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์  หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์เริ่มก่อตั้งจากกลุ่มนักธุรกิจและนักการเมืองที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจกำลังขยายการเจริญเติบโตจากกลุ่มสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจอันได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ซึ่งกำลังขยายวงกว้างความเจริญทางเศรษฐกิจมายังจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งในประเทศ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรจึงได้มีการจัดตั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีนายวรกร ตันตรานนท์เป็นแกนนำในการรวบรวมทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำหนังสือพิมพ์ ได้แก่ นายบุญเรือง  ลิ้มจรูญ  นายวิทยา  มติธรรม  นายสันทัด ศักดิ์สูง  นายเสน่ห์  นามจันทร์และ นางอรพินทร์  วงศ์ลือชาโดยเริ่มจากการซื้อกิจการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่รายวัน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนท่าแพ ซอย 1 บริเวณหลังโรงแรมเชียงอินทร์ (ศูนย์การค้าไนท์บาซาร์) ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จากนายเศวต เวียนทอง แล้วนำมาเปลี่ยนชื่อเป็น “หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์” ในนามของบริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด ในเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช 2534  โดยมีนายสัญชัย  โอสถาพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและนายคมกิจ  ฉันทวัฒน์ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการ ซึ่งในขณะนั้นจัดพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ขาว-ดำ ขนาด 16 หน้า จำหน่ายราคา 4 บาท ฉบับแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2534 เป็นฉบับปฐมฤกษ์
หลังจากนั้นในวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2535 คณะกรรมการบริหารได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสราวุฒิ  แซ่เตี๋ยว เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีนายธานี        สุวัฒนา เป็นบรรณาธิการจนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาองค์กรและระบบการพิมพ์อย่างต่อเนื่องและได้เปลี่ยนปกหนังสือพิมพ์จากปกขาว-ดำ ขนาด 16 หน้า มาเป็นหนังสือพิมพ์ปก 4 สี ขนาด 20 หน้า ในวันที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2535 ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันแห่งแรกของประเทศไทย และได้มีการปรับเปลี่ยนขนาดหนังสือพิมพ์ 4 สี จาก 20 หน้า เพิ่มเป็นขนาด 24 หน้า ในวันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2537  เป็นต้นมา
นอกจากนี้ในวันที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2539 ได้ย้ายสำนักงานมาทำการที่อาคาร 4 คูหา เลขที่ 164/1-2 ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นสำนักงานและโรงพิมพ์อันมีอุปกรณ์เทคโนโลยีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดวางรูปแบบหน้า เครื่องล้าง-อัดรูปอัตโนมัติ เครื่องสแกนเนอร์แยกสี  แท่นพิมพ์ 4 สี แห่งแรกของภาคเหนือ

 

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ยังก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งบนโลกของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยทำการเปิดเว็บไซต์ออนไลน์ ในวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2543 นับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถติดตามอ่านข่าวสารได้ทั่วทุกมุมโลกบนจอคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ www.chiangmainews.co.th ภายใต้นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อการกระจายข่าวสารในท้องถิ่นและเผยแพร่ความรู้ความร่วมมือในสิ่งที่ถูกต้องให้กับประชาชนเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจกำลังขยายการเจริญเติบโตจากกลุ่มสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจอันได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ซึ่งกำลังขยายวงกว้างความเจริญทางเศรษฐกิจมายังจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งในประเทศ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรจึงได้มีการจัดตั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้แก่ประชาชนทั่วไป

โดยมีนายวรกร ตันตรานนท์เป็นแกนนำในการรวบรวมทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำหนังสือพิมพ์ ได้แก่ นายบุญเรือง  ลิ้มจรูญ  นายวิทยา  มติธรรม  นายสันทัด ศักดิ์สูง  นายเสน่ห์  นามจันทร์และนางอรพินทร์  วงศ์ลือชา โดยเริ่มจากการซื้อกิจการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่รายวัน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนท่าแพ ซอย 1 บริเวณหลังโรงแรมเชียงอินทร์ (ศูนย์การค้าไนท์บาซาร์) ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จากนายเศวต เวียนทอง แล้วนำมาเปลี่ยนชื่อเป็น “หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์” ในนามของบริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด ในเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช 2534  โดยมีนายสัญชัย  โอสถาพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและนายคมกิจ  ฉันทวัฒน์ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการ ซึ่งในขณะนั้นจัดพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ขาว-ดำ ขนาด 16 หน้า จำหน่ายราคา 4 บาท ฉบับแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2534 เป็นฉบับปฐมฤกษ์
หลังจากนั้นในวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2535 คณะกรรมการบริหารได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสราวุฒิ  แซ่เตี๋ยว เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีนายธานี        สุวัฒนา เป็นบรรณาธิการจนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาองค์กรและระบบการพิมพ์อย่างต่อเนื่องและได้เปลี่ยนปกหนังสือพิมพ์จากปกขาว-ดำ ขนาด 16 หน้า มาเป็นหนังสือพิมพ์ปก 4 สี ขนาด 20 หน้า ในวันที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2535 ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันแห่งแรกของประเทศไทย และได้มีการปรับเปลี่ยนขนาดหนังสือพิมพ์ 4 สี จาก 20 หน้า เพิ่มเป็นขนาด 24 หน้า ในวันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2537  เป็นต้นมา
นอกจากนี้ในวันที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2539 ได้ย้ายสำนักงานมาทำการที่อาคาร 4 คูหา เลขที่ 164/1-2 ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นสำนักงานและโรงพิมพ์อันมีอุปกรณ์เทคโนโลยีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดวางรูปแบบหน้า เครื่องล้าง-อัดรูปอัตโนมัติ เครื่องสแกนเนอร์แยกสี  แท่นพิมพ์ 4 สี แห่งแรกของภาคเหนือ
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ยังก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งบนโลกของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยทำการเปิดเว็บไซต์ออนไลน์ ในวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2543 นับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถติดตามอ่านข่าวสารได้ทั่วทุกมุมโลกบนจอคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ www.chiangmainews.co.th ภายใต้นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อการกระจายข่าวสารในท้องถิ่นและเผยแพร่ความรู้ความร่วมมือในสิ่งที่ถูกต้องให้กับประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!