สวรรค์สร้าง “น้ำออกฮู(รู)” แหล่งท่องเที่ยวที่แม่แจ่ม

มนต์เมืองแจ่ม หรือมนต์เสน่ห์ของแม่แจ่ม ทุกท่านจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล และหมุนเวียนมาให้เห็นอีกในรอบปีต่อไป จึงอยากให้คนอื่นๆมาเห็นความสวยงามแบบนี้บ้แม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่มตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่หลังดอยอินทนนท์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 150 กม. แม่แจ่ม เป็นอำเภอเล็กๆ ในอ้อมกอดของ หุบเขามี วัฒนธรรมที่งดงาม มีวิถีชีวิตอันเรียบง่ายในอดีตการเดินทางมาแม่แจ่มค่อนข้างลำบาก ถนนหนทางคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา จนได้ถูกเรียกว่าเป็นเมืองลับแลในหุบเขา
เมืองแม่แจ่มมีอดีตอันยาวนานมีผู้คนอาศัยจากหลาย เชื้อชาติ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงรักษาไว้ก็คือ วัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตของคนแม่แจ่มที่ยังคงเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยนัยยะตาม หลักพุทธธรรมคำสอน นอกจากความงดงามของวิถีชีวิตแล้ว แม่แจ่มยังเป็นเมืองสงบและนิ่งไร้การปรุงแต่งมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อีกทั้งวัดวาอารามเก่าแก่อันทรงคุณค่าและสายน้ำแม่แจ่มที่หล่อเลี้ยงผู้คน
จุดหมายปลายทางทริปนี้จึงอยู่ที่เมืองแม่แจ่ม จุดท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นั้นก็คือ “น้ำออกฮู” น้ำออกฮู ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอวม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่แจ่ม ห่างจาก อำเภอแม่แจ่มประมาณ 8 กิโลเมตร ใกล้กับที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม น้ำออกฮู ในภาษาเหนือ นั้น หมายถึง น้ำออกรู ซึ่งสถานที่แห่งนี้มี ความพิเศษ มีลักษณะเป็นบ่อนํ้าผุดตลอดทั้งปีจากซอกหิน น้ำผุดใสบริสุทธิ์ไหลอยู่ตลอดปีไม่มีวันแห้งเหือดมีความใสสะอาดเย็น เป็นลำธารใสไหลเย็นและสระน้ำเล็กเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำผ่อนคลาย
ชาวบ้านเชื่อกันว่านํ้าไหลมาจาก ถํ้าเชียงดาว จึงได้ทำการตั้งศาลและกั้นด้วยไม้ หากมาช่วงฤดูแล้วคือ เดือนเมษายน เป็นช่วงที่น้ำใสสะอาดสวยงามที่สุด
จากเรื่องเล่า ถึงตำนานน้ำออกฮู รอยพระพุทธบาทน้ำออกฮู (รู)เป็นสถานที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้เท้าปักเข้าที่เชิงดอยแห่งนี้แล้วทรงอธิษฐานให้ น้ำไหลออกมา ซึ่งพระองค์ทรงใช้น้ำนี้บ้วนพระด้วย น้ำจะไหลออกมาจากรูเชิงดอยจะเห็นช่องเล็กๆ เป็นรูน้ำไหลประมาณ หนึ่งฝ่ามือ น้ำจะไหลรินออกมาจากเชิงดอยตลอดเวลาทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหน้าไหน น้ำจะไม่เคยหยุดไหลเลย
ทั้งนี้ด้วย ตำนานน้ำออกฮู” (รู) กล่าวว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้เสด็จมาที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง แล้วจึงได้เสด็จมาทางวัดพระเกิ๊ดและ พระพุทธบาทดอนกลาง แล้วจึงมาดอยผ้าขาว ทุ้งหญ้าลี ทรงประทับรอยพระบาทที่ วัดทะ แล้วก็เสด็จไปทางบ้านแม่ปางไปประทับ รอยพระบาทไว้ที่ ทุ่งยาว แล้วมาอธิษฐานให้มีน้ำไหลออกจากเชิงดอยแห่งหนึ่ง ปัจจุบันนี้เรียกว่า “น้ำออกฮู”

ต้องขอบอกว่าน้ำออกฮู น้ำออกรู น้ำใสๆ สวรรค์หน้าร้อนที่แม่แจ่ม ในช่วงน่าร้อน น้ำออกฮูนับว่าเป็นแหล่งเล่นน้ำยอดฮิตของคนแม่แจ่ม ต่างจะพาครอบครัวมาพักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อน ได้สัมผัสกับแหล่งน้ำธรรมชาติอันสวยงาม มีธารน้ำเย็นสบายๆ ไหลผ่านทั้งปี เหมาะมากถ้าจะไปเที่ยวกัน ไปว่ายน้ำเล่น แช่น้ำ บริเวณรอบๆ มีอาหารเครื่องดื่มขายด้วย ที่สำคัญบริเวณน้ำออกฮูมีศาลเจ้าพ่อดอนแต่นน้ำออกฮู ผู้ปกป้องรักษาน้ำออกฮู อยู่ด้วย ชาวแม่แจ่ม มักจนะไปไหว้ทำความเคารพกัน ส่วนบริเวณที่น้ำพุ่งออกมาเขามีล้อมฝายไว้ไม่ให้เล่น แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันที่ธารน้ำได้กว้างขวางดีจ้า

เรียกได้ว่าสถานที่ น้ำออกฮู ยังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มาเยือน ชมความงาม ความแปลกแตกต่างที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้ทุกท่านได้ชื่นชม และหากมายังเส้นทางอเภอแม่แจ่มแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกท่านได้แวะชมอีกไม่ว่าจะเป็น นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง ตั้งอยู่ หมู่ 13 ตำบล ช้างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยนาบันใด ต้นข้าวโพด และมีวิถีชีวิตที่งดงามของชาวเขากากะญอ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและบรรดาช่างภาพที่ชอบเก็บภาความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาและป่าไม้

วัดพุทธเอ้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ตำบลช่างเคิ่น อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามประวัติกล่าวว่า วัดพุทธเอ้นก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200กว่าปี มาแล้ว มีโบราณสถานซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วคือ โบสถ์ กลางน้ำ ลักษณะคือสร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง บริเวณรอบโบสถ์จนกำแพงเรียกว่า อุทกสีมา โบสถ์แห่งนี้มีตาน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีน้้ำใสสะอาดไหลออกตลอดปี

บ้านท้องฝาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดินแดนในชนบทที่ยังคงวิถีแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมมาได้จนถึงปัจจุบัน การทอผ้าชิ่นตีนจกของที่นี้ คือมรดกอันทรงคุณค่าที่ชาบ้านท้องฝายยังคงสืบสานภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษเอาไว้ได้อย่างเหนียงแน่น จนทำให้ผลงานผ้าซิ่นตีนจกของบ้านท้องฝายเริ่มกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างทั้งซื่อเสียงและรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก
ถ้ามาจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 (เส้นทางไปดอยอินทนนท์) ขับผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ และถึงอำเภอจอมทอง ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1009 เลี้ยวขวาเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ขับมาถึงด่านตรวจที่ 2 ก่อนขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์ ให้เลี้ยวซ้ายถนนหมายเลข 1192 ติดกับด่านที่2 เลยครับ ไปเรื่อยๆ เข้าสู่อำเภอแม่แจ่ม โดยใช้ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร พอถึงที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ก็เลี้ยวขวาไปถนน1088 จากนั้นจะมีป้ายบอกไปน้ำตกออกฮู สังเกตุทางขวามือหรือจะโทรสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง 053-828343 ในวันเวลาราชการจ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น