พาณิชย์ลำพูน ชวนประชาชนร่วมชม และให้คะแนนผลงาน ผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดคลิป 77 ตลาดต้องชม

ด้วยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการจัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ “ตลาดต้องชม” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล
จึงเปิดโอ กาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับส่วนราชการ ในการสร้าง สรรค์ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอที่ทันสมัย ที่ต้องถ่ายทอดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการค้าภายในเผยแพร่ต่อไป

สำหรับการประกวดคลิป 77 ตลาดต้องชม โครงการได้เริ่มเผยแพร่ผลรายชื่อที่ผ่านรอบคัดเลือก จากผลงานทั้งหมดที่ส่งมาจากทั่วประเทศ ในช่อง Youtube ตลาดต้องชม โดยมีช่องทางการเผยแพร่ผลงานผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประ กวดคลิป 77 ตลาดต้องชม ดังนี้


1) จ.กระบี่, กทม., กำแพงเพชร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชุมพร, เชียงราย, เชียงใหม่, ตรัง, ตาก
เข้าชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCk3Et4hN4ZpLSuwANFwVEcA
.
2) จ.นครนายก, นครปฐม, นครราชศรีมา, นครศรีธรรมราช, น่าน, บึงกาฬ, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, พังงา, พัทลุง, พิษณุโลก, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, แพร่, ยโสธร, ยะลา เข้าชมผลงานได้ที่ https://www. youtube.com/channel/UCpPS2_eyB24Ct_X7Uzzzs2A
.
3) จ.ราชบุรี, ลำปาง, เลย, ศรีสะเกษ, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุโขทัย, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, หนองคาย เข้าชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/channel /UCGVI80EwLEG8RUCGnA3GMxQ
.
4) จ.นนทบุรี, ลำพูน, พิจิตร, อ่างทอง, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, อุบลราชธานี เข้าชมผลงานได้ที่ https://www. youtube.com/channel/UCq2Ym2rjqvVmAsBPIcsxM0w

ทั้งนี้ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงาน ในวันที่ 19 ก.พ. – 10 มี.ค. 61 โดยทีมงานกำลังดำเนินการเผยแพร่ผลงานทั้ง หมด สามารถดูผลงานเรียงจังหวัดได้ที่ Playlist ภายในช่อง Youtube ซึ่งจะมีการประกาศผลการประกวด ในวันที่ 2 – 6 เม.ย.61

โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณา ดูจากความเหมาะสมของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาและดนตรี คุณภาพของภาพและเสียงและจำนวนผู้ชมผ่าน Social Media รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดในแต่ละตลาด จะได้รับราง วัล (1) ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท (2) ประเภท นักเรียน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ,รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น