จ.ลำพูน จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ การช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บ และป่วยฉุกเฉิน ในสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริง ประจำปี 61

เช้าวันนี้ (17 มี.ค. 2561) ที่ศาลากลาง จ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ( EMS. Rally Lamphun 2018 ) จ.ลำพูน ประจำปี 61 ซึ่ง สสจ.ลำพูน ร่วมกับ รพ.ลำพูน และรพ. ชุมชนทุกแห่ง จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ได้รับการพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้มแข็งในเครือข่าย
ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธ ภาพที่ดี ระหว่างเครือข่ายชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยมี นพ.วิทยา พลสีลา สสจ. หน.ส่วนราชการ จนท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

นพ.สสจ.ลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมวิชาการ ในรูปแบบการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บและป่วยฉุกเฉิน ในสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริง แต่ละทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องผ่านการทดสอบทุกฐานที่จำลองสถานการณ์ที่เกิดนอกโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็นฐานวิชาการจำนวน 8 ฐาน และฐานสันทนาการ จำ นวน 2 ฐาน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย ตัวแทนทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับเบื้องต้น ของ จ.ลำพูน จำนวน 10 ทีม โดยมีคณะกรรมการประจำฐานการแข่งขัน ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพ และ จนท.เวชกิจฉุกเฉิน จาก รพ.ทุกแห่งในพื้นที่ บุคลากรจาก สนง.ปภ.และ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จ.ลำพูน

โอกาสนี้ รอง ผวจ. ให้เกียรติมอบเข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 61 ชั้นที่ 4 จำนวน 4 ราย และชั้นที่ 5 จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นเกียรติสำหรับผู้ที่เสียสละทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ และสนับสนุนการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินใน จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น