สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่เร่งรณรงค์ “วันเน่า” วันที่ 15 เมษายน เป็นวันอัปมงคล ส่วน “วันพญาวัน” ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เป็นวันดีที่สุดของปี

สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่เร่งรณรงค์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “วันเน่า” วันที่ 15 เมษายน เป็นวันอัปมงคล ส่วน”วันเถลิงศก”หรือ”วันพญาวัน” ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เป็นวันดีที่สุดของปี

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติประกาศเพิ่มวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เป็นเวลา 5 วัน โดยจะเริ่มหยุดตั้งเเต่วันที่ 12 เมษายน จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2561 เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละกระตุ้นการท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ทุกปีช่วงสงกรานต์จะมีวันหยุด 4วัน เเต่เนื่องจากปีนี้วันที่ 14-15 เม.ย.2561เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ทางครม.จึงมีมติให้หยุดชดเชยเพิ่ม 1วัน คือวันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย.2561

ในส่วนของความเคลื่อนของประเพณีปี๋ใหม่เมือง(ล้านนา)ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในฐานะผู้เจ้าของวัฒนธรรม ตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่คุณค่าและความหมายเชิงพิธีกรรม ที่กำลังจะเกิดความไม่เข้าใจที่ผิดเพี้ยน ได้รณรงค์ขับเคลื่อนเรื่องการปฏิบัติให้ถูกต้องในวันพญาวัน ซึ่งตรงกับวันที่ 16 เมษายน เบื้องต้นให้มีผลครอบคลุมใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนก่อน ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ขับเคลื่อนกำหนดวันพญาวันให้ถูกต้องตามปฏิมทินโหนหลวง และโหราจารย์ล้านนาด้วยการปฏิบัติตามวัน เดือน ปีทางสุริยคติและจันทรคติที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และเพื่อผลักดันให้ทางราชการกำหนดวันหยุดตามปฏิทินของทางราชการให้ถูกต้อง คือ 14-15-16 เมษายน

อนึ่งในปัจจุบันนี้ปฎิทินของทางราชการ คือวันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ วันที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์/วันครอบครัว วันที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ วันที่ 16 เมษายน วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

ปฏิทินของประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาว และพม่า วันสงกรานต์ตรงกับ 14 เมษายน และวันเถลิงศกหรือวันพญาวันตรงกับ 16 เมษายน เท่ากับว่าวันที่ 15 เมษายนเป็นวันเน่า การจะไปวัดทำบุญในวันนี้จึงไม่เป็นมงคล ต้องขอให้พระสงฆ์บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง หากมีคนไปทำบุญในวันเน่าอาจจะปิดวัดก็ได้หรือไม่อนุโมทนาหรือไม่มีการเทศนาธรรมในวันนั้น ก็จะทำให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจได้

อย่างไรก็ตามทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จะนำเรื่องไปแจ้งเพื่อให้หมู่บ้านตำบลต่างๆรับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง ส่วนเครือข่ายวัฒนธรรม 8 จังหวัดภาคเหนือก็จะเผยแพร่เรื่องนี้ต่อประชาชนให้กำหนดกิจกรรมต่างๆตรงตามวันสงกรานต์ วันเน่า และวันพญาวันต่อไป

เสน่ห์ นามจันทร์/รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น