10 ประเทศที่มีเรือดำน้ำมากที่สุดในโลก

เมื่อปี พ.ศ. 2558 ทางด้าน เว็บไซต์ globalfirepower.com ซึ่งจัดอันดับกองทัพทหารที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกในทุกๆ ปี โดยจากการจัดอันดับในปี พ.ศ.2558 จำนวน 126 ประเทศ “ไทย” ติดอันดับ 20 กองทัพมีอิทธิพลในโลกปี พ.ศ.2558 โดยพิจารณาจาก 50 ปัจจัย ทั้งด้านการเงิน เทคโนโลยี ทรัพยากร และภูมิศาสตร์

ทั้งยังจัดอันดับแบบลงรายละเอียด ทั้งกองทัพบก อากาศ น้ำ งบประมาณ กองกำลังคน และอื่นๆ ที่มีส่วนทำให้กองทัพในประเทศนั้นๆ มีศักยภาพ ปี 2557 ไทยอยู่อันดับที่ 24 มีรถถังจำนวน 740 คัน อากาศยาน 543 ลำ งบประมาณด้านการทหาร 5,390,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนในปี พ.ศ.2558 อยู่ในอันดับที่ 20 มีงบประมาณด้านการทหารเท่าเดิมมีรถถังจำนวน 722 คัน อากาศยาน 573 ลำ แต่ถ้าหากดูเฉพาะกองกำลังทางน้ำ โดยเฉพาะ “เรือดำน้ำ” ข้อมูลจาก globalfirepower จัดอันดับ 10 ประเทศ ที่มีเรือดำน้ำมากที่สุด ได้แก่
1. สหรัฐอเมริกา มีเรือดำน้ำ 72 ลำ
2. เกาหลีเหนือ มีเรือดำน้ำ 70 ลำ
3. จีน มีเรือดำน้ำ 67 ลำ
4. รัสเซีย มีเรือดำน้ำ 55 ลำ
5. อิหร่าน มีเรือดำน้ำ 32 ลำ
6. ญี่ปุ่น มีเรือดำน้ำ 16 ลำ
7. อินเดีย มีเรือดำน้ำ 15 ลำ
8. เกาหลีใต้ มีเรือดำน้ำ 13 ลำ
9. ตุรกี มีเรือดำน้ำ 13 ลำ
10. โคลัมเบีย มีเรือดำน้ำ 11 ลำ
โดยประเทศไทยติดอันดับที่ 47 ซึ่งข้อมูลระบุว่า ไทยมีเรือดำน้ำ 0 ลำ
ซึ่งถ้าหากประเทศไทยมี “เรือดำน้ำ” ตามที่กระทรวงกลาโหมมีนโยบายจะจัดซื้อจำนวน 3 ลำ
พิจารณาจากข้อมูลปี พ.ศ.2558 ของ globalfirepower หากไทยมีเรือดำน้ำรวดเดียว 3 ลำ ไทยจะขยับอันดับประเทศครอบครองเรือดำน้ำเทียบเท่ากับ เวียดนาม แอฟริกาใต้ อาร์เจนติน่า และสเปน ที่มีเรือดำน้ำประเทศละ 3 ลำโดยไทยจะแซงหน้าเพื่อนบ้าน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งมีประเทศละ 2 ลำ ส่วนสิงคโปร์มีเรือดำน้ำ 6 ลำ อยู่อันดับที่ 15

ร่วมแสดงความคิดเห็น