กรมพลศึกษา ร่วม 2 หน่วยงาน จัดกีฬาโครงการ E-SPORT เปิดคัดทั่วไทย

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใต้โครงการ ”E-Sport ออกเหงื่อ” ประจำปี 2561 ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจะเปิดแข่งขันทั้วประเทศ ก่อนที่จะจัดรอบสุดท้ายชิงชนะเลิศ 6-9 ก.ย.61 ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และ บริษัทแอดไวซ์ ไอทีอินฟินิท จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทการีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใต้โครงการ E-Sport ออกเหงื่อประจำปี 2561 ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชน และประชาชนทุกวัย ตื่นตัวให้ความสนใจในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายมากขึ้น รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจถูกต้อง เกี่ยวกับกีฬา E-Sport ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวนโยบายแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ด้วยหลักการผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาไปใช้จริง สำหรับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และสุขภาพของประชาชน โดยมีเป้าหมายคือผู้ที่กำลังจะเริ่มเล่นหรือกำลังเล่นกีฬา E-Sport เล่นได้อย่างถูกต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
ด้าน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นัก ศึกษา และเยาวชน ทั่วประเทศตื่นตัวและให้ความสนใจในการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น และเข้าใจถึงการเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา เพื่อเป็นการนำกีฬาอีสปอร์ต ไปเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาพฤติ กรรมของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
แน่นอนว่าหลังจากนี้ ทางกรมพลศึกษาจะมีโครงการแข่งขันออกมาให้เยาวชนได้เข้าร่วม ได้แก่การแข่ง ขัน E-Sport thailand championship โดยกรมพลศึกษาได้มอบหมายให้ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ร่วมกับบริษัทการีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ เพื่อชิงถ้วยจาก รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินรางวัลกว่าล้านบาท ซึ่งในการจัดการแข่งขัน E-Sport ออกเหงื่อ จะเริ่มทำการแข่งขันในระบบออฟไลน์ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 6-9 ก.ย.61นี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น