น่าชื่นชมหลังประเพณีเตียวขึ้นดอย พบปีนี้ปัญหาขยะแทบไม่มี ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือทิ้งขยะเป็นที่

เช้าวันนี้ (29 พ.ค.61) รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งพิธีกรรมได้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนวานนี้ (28 พ.ค.61) โดยตลอดทั้งคืนได้มีมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่รอบนอก เดินทางมาร่วมพิธีที่จัดขึ้น และร่วมเดินเท้าขึ้นดอยเพื่อตั้งใจมาทำบุญตามประเพณีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก นอกจานี้ยังได้มีประชาชนบางส่วน ได้มีการจัดตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหาร และน้ำดิ่มให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ตลอดระยะยทางร่วม 11 กิโลเมตร
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวทางกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะตามเส้นทางที่ได้มีการเดินขึ้นไป ซึ่งในปีนี้พบว่าปัญหาการจัดการขยะภายในการจัดงานนั้นมีการจัดการที่ดีเป็นอย่างมาก โดยพบว่าปัญหาขยะที่ถูกทิ้งตามรายทางนั้นมีนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณขยะเมื่อปีก่อนนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์รวมทั้งการขอความร่วมมือกับผู้เข้าร่วมประเพณีในการทิ้งขยะให้เป็นที่ และการจัดให้มีจุดทิ้งขยะตามรายทางอย่างถูกต้อง
และขณะเดียวกันทางด้าน นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชน รวมทั้งจิตอาสากว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” ตามนโยบายรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชน/หมู่บ้านให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ ปวงประชา รู้ รักสามัคคี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาด วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย บริเวณซุ้มกาญจนาภิเษกฯ บริเวณซุ้มจนถึงลานบันไดนาค , บริเวณรูปปั้นครูบาศรีวิชัยและศาลาเจ้าแม่กวนอิม , บริเวณบันไดนาคและทางเดินขึ้นพระธาตุ ริมบันไดนาค , บริเวณรอบพระธาตุ และฐานพระพุทธรูปรอบพระธาตุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น