วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน โดยเชิญชวนผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาว ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ”ไทยนิยม ยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมี นายประสาร พันธ์ลิมา ผอ.วิทยาลัยฯ เป็นประธาน พร้อมอ่านสาส์นของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น