โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ จัดกิจกรรมโยคะ เพื่อสุขภาพนักเรียนปฐมวัย

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย ได้ฝึกความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการทรงตัวของร่างกาย ซึ่งส่งผลทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 20 ก.ค.2561 ณ อาคารสหศึกษา โรง เรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น