มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจ.ลำปาง นำสิ่งของและเงินสงเคราะห์มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.เกาะคา

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง นำ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ครอบครัวนางณัฐกานต์ วรกุล ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากอัคคีภัย โดยได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ทรงมีพระราโชบายให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ดำเนินการภารกิจด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นส่วนรวม แก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น จัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อการสงเคราะห์และจัดหาสิ่งของพระราชทาน อันประกอบด้วย เงินสดจำนวน 33,000 บาท สิ่งของเครื่องอุปโภค ทั้งเครื่องครัว และเครื่องนอน ให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย โดยนางณัฐกานต์ วรกุล ได้เข้ารับมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ได้สร้างความซาบซึ้งให้แก่ครอบครัว “วรกุล” เป็นอย่างมาก

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น