โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดี และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น