บริษัทประชารัฐเชียงใหม่ฯ เข้าพบปรึกษาหารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำโดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธาน เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อแสดงความยินดีและขอรับคำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐเชียงใหม่ฯ

ในโอกาสนี้ คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการไผ่แสนกล้าดีจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานบริษัทฯ โดยมีผู้ว่าราชการเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ.ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ทางคณะได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐฯ ครั้งที่ 3/2561 ภายหลังจากการเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจับหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น