ประมงเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ อ่างเก็บน้ำแม่นาป้าก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อการแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีหน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 1 เชียงใหม่ , ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ , หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวงเชียงใหม่ , หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล เชียงใหม่ , สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง โครงการชลประทานที่ 1 และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 500,000 ตัว ประกอบไปด้วย ปลายี่สกเทศ ปลากาดำ ปลาตะเพียนขาว ปลาบึก และปลานวลจันทร์ นอกจากการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้แล้ว ยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ อีกจำนวน 500,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,000,000 ตัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น