การจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ นักเรียนจากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เรียกน้ำตาทั้งลูก ทั้งแม่อบอวลไปด้วยความซาบซึ้งทั่วหอประชุม สถานที่จัดงาน
วันที่ 10 สิงหาคม 2561ที่หอประชุม ชั้น 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยกิจกรรมเริ่มจากการเปิดกรวยเพื่อถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำสดุดีต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561และการแสดงจินตลีลาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชื่อชุดการแสดง “แด่แม่”

นอกจากนี้ นักเรียนได้นำพวงมาลัยมามอบให้กับแม่ กราบเท้าแม่ ทั้งนี้เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ทำผิด ล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ และเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อแม่ ตอบแทนบุญคุณในเชิงสัญลักษณ์ที่ได้ อุปการะเลี้ยงดูมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้เรียกน้ำตาทั้งลูกและของผู้เป็นแม่ ถือได้ว่าเป็นภาพที่ประทับใจทั้งแม่และลูก ในโอกาสวันแม่ ประจำปี 2561
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกียรติ และตระหนักในความสำคัญของแม่ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อเชิดชู และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระแม่ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป ซึ่งภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสร้างสรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น