สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เข้มรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)เข้มรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน่าน ดีเดย์ 12 สิงหาคม 2561
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศเข้มงวด การลดใช้ถุงพลาสติก งดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ย้ำผู้ประกอบการในพื้นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เริ่ม 12 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้แนวคิด การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรณรงค์ลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงกล่องโฟมบรรจุอาหาร เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยนำหลักการจัดการขยะแบบเหลือศูนย์มาปรับใช้
โดยนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กล่าวเพิ่มอีก ว่า ถุงพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ยาก ทำให้มีปริมาณขยะสะสมและตกค้างเป็นจำนวนมาก พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จังหวัดน่าน ส่วนมากเป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำภาชนะ ที่ทำด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ตามประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2546 โดยให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติน่าน ในสังกัด 7 แห่ง 1 วนอุทยานประกอบด้วย
1.อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
2.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
3.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
4.อุทยานแห่งชาติแม่จริม
5.อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
6.อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
7.อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
และวนอุทยานบ้านผาตูบ
นั้นโดยให้ดำเนินการตามนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างเข้มงวด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน งดนำกล่องโฟมบรรจุอาหาร เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด จาน แก้วน้ำ หลอดและช้อน ส้อม ทื่ทำจากพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เปลี่ยนมาใช้ Green Products หรือ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
โครงการดังกล่าว ยังเป็นการตั้งเป้าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน และหน่วยงานภาคเอกชน ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์นำขยะคืนถิ่น มัดจำขยะ การแจกถุงผ้า และให้ยืมถุงผ้าหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ไว้คอยให้บริการ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ทางด้าน นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่จังหวัดน่าน ทางอุทยานแห่งชาติน่าน ในสังกัด 7 แห่ง 1 วนอุทยาน นั่นทางอช.ขุนน่าน ได้ร่วมกันดำเนินการรณรงค์โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ภายใต้กิจกรรม : การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยการจัดหาถุงผ้า หรือภาชนะทดแทนพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) สำหรับนักท่องเที่ยว และจัดตั้งจุดรับ – ฝากบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) บริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียม อช.ขุนน่าน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเที่ยวอย่างเต็มที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น