หัวหน้าสำนักงาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด หน.อช.ขุนน่าน หน.ชุดปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา, อุทยานแห่งชาติขุนน่าน, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า, โครงการปลูกป่าสาธิตฯ, หน่วยการจัดการต้นน้ำขุนว้า , สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา

ได้จัดเจ้าหน้าที่งานช่าง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยฯ บริเวณสนามกีฬา อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และให้การต้อนรับ พลเอก ชนาธิป บุญนาค หัวหน้าสำนักงาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ในการมาประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบฯ ณ โรงเรียนบ้านสว้า ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูลรายครัวเรือน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว (ศูนย์พัฒนายั่งยืน/วัดสว้า)เพื่อรับทราบเหตุการณ์เพื่อหาแก้ไขต่อไป
พร้อมทั่งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์ขนขยะ จำนวน 2 คัน ทำการขนขยะจากโรงเรียนบ้านสว้า, วัดสว้า, ศูนย์พัฒนาอย่างยั่งยืน, อบต.ดงพญา ไปทิ้งยังเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ระยะทาง 15 กม. น้ำหนักประมาณ 600 กิโลกรัม และจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสิ่งของวัสดุการก่อสร้างที่พักชั่วคราว อยู่ในความเรียบร้อย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น