กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อนการตลาดนำการผลิต ปล่อยคาราวานกระจายสินค้าประมงและปศุสัตว์

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนคาราวานกระจายสินค้าประมงและปศุสัตว์ ของชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างชุมนุมหรือสหกรณ์อื่น ได้แก่ อาหารทะเลแปรรูป ปลานิลแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว ปลาดุกแดดเดียว กุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็ง ปลาร้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ไก่ไข่ ผลิตภัณฑ์สุกรและเนื้อโคขุน รวมทั้งสินค้าเกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับ ศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายสหกรณ์ภาคเหนือ และการเชื่อมโยงกับ Modern Trade ในเขตภาคเหนือ มีมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เช่น e-marketplace ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น