กิจกรรม “Thailand Breastfeeding Day By Pigeon” อุ่นรักจากอกแม่

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Thailand Breastfeeding Day By Pigeon” อุ่นรักจากอกแม่ ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 4 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกับ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมพลัง สร้างแรงบันดาลใจและเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย โดยการจัดให้มีการทำสถิติการให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกัน เพื่อนำลงบันทึกใน Thailand Records เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น